• Psykoterapi

  Et psykoterapeutisk forløb hos mig handler kort fortalt om, at du bliver klogere på dig selv og lærer dig selv bedre at kende. At du bliver bevidst om dine mønstre og tilegner dig nye handlemåder, som tjener dig bedre. Populært sagt finder hjem i dig selv.

  En sikker havn

  Jeg tror på, at vi mennesker fødes i vores essens, som er kendetegnet ved bl.a. væren, klar bevidsthed, ubetinget accept, rummelighed og kærlighed. Der, hvor det er nemt og let at være dig. Allerede fra barnsben lærer vi dog igennem vores familie og kultur, at visse sider i os selv er mere eller mindre passende og accepterede. Af frygt for at blive afvist og udstødt af fællesskabet adapterer vi disse holdninger og tilpasser os ved at forsøge at skjule uønskede følelser, opførsel og karaktertræk. Vi danner derved vores personlighed, som vi forestiller os, andre bedre kan elske og acceptere, og samtidig vokser skyggen med de sider af os, som vi benægter og forsøger at skjule. Det er dog enormt drænende for os mennesker og vores selvværd at forsøge at bortgemme sider af os selv. Som jeg ser det, er min fornemmeste og vigtigste opgave at skabe et tillidsfuldt rum, hvor du kan føle dig tryg og i 100 % fortrolighed være dig selv, præcis som du er. Her er ingen tanker og følelser forkerte, og du skal aldrig foregive at være noget, du ikke er. 

  Det er ligeledes min opgave i tæt samspil med dig at afdække og forstå din personlighed, som blandt andet kommer til udtryk gennem mønstre, delpersonligheder, skygger, projektioner, osv. Jeg ser det også som mit hverv sammen med dig at belyse og udvide din essensidentitet for derigennem at transformere og forløse eventuelle chok og traumer i dit liv. Dette skaber mulighed for et liv i følelsesmæssig balance, hvor du lærer at lytte til dine egne behov og foretage valg, der er i overensstemmelse med dem.

  Underbevidsthed

  Forskning viser, at vi mennesker er vidende om blot 5-10 % af vores bevidsthed, mens resten af vores overbevisninger, værdier og oplevelser m.m. findes lagret i vores underbevidsthed. Billedligt talt kan du sammenligne mennesket med et isbjerg, hvor delen over vandet, er den del, som solen skinner på, som ser flot ud, og som glimter smukt. Det er den del, som vi ønsker at vise verden udadtil.

  Under vandet findes så de resterende 90-95 %, som vi ikke umiddelbart erindrer eller tænker over dagligt, og som ikke på stående fod er tilgængeligt via vores bevidste sind. Man kan sige, det kræver en større indsats samt et mere specialiseret udstyr at komme ned under vandoverfladen og arbejde med den del af isbjerget, som findes under vandet.

  Metoder

  Jeg baserer min praksis på Carl Rogers’ klientcentrerede terapi, hvilket betyder, at du som klient er i centrum og ekspert i dit eget liv.

  Vi mennesker er forskellige, og det er min erfaring, at vi ligeledes har uens præferencer og responderer individuelt i forhold til terapeutiske metoder. Derfor har jeg gennem årene specialiseret mig indenfor et bredt felt af teorier og praksisser, bl.a. NLP, narrativ terapi, systemisk terapi, tidslinjeterapi, TFT/EFT, EMDR, sandplay, tegneterapi, kropssprog, spiritualitet, mindfulness m.m. I et tæt og åbent samarbejde finder vi i fællesskab præcis de metoder, som bedst støtter op om din udvikling. Når du prioriterer at arbejde med din selvudvikling, er det min overbevisning, at størstedelen af arbejdet ligger i at integrere det, du lærer og beslutter dig for i terapien, i din egen hverdag uden for terapilokalet. Derfor vil du i hver session få en hjemmeopgave, du skal fokusere på, til vi ses igen.

 • Stresscoaching

  At komme af med stress er en proces, og derfor tilbyder jeg et stresscoachingforløb bestående af 8 sessioner, hvor jeg skridt for skridt nænsomt guider og hjælper dig ud på den anden side af stress.

  I forløbet lærer du at identificere dine stresssymptomer samt hvilke faktorer, der stresser dig. Du lærer ligeledes, hvad der sker fysisk og psykisk i din krop, når den udsættes for belastning i en længere periode. Tankemylder er et velkendt symptom på stress, og derfor arbejder vi bl.a. med forståelse af hjernens funktion og øvelser til at ændre negative og hæmmende tankemønstre til støttende overbevisninger.

  Du vil i første session få udleveret en NoStress-logbog, som igennem hele forløbet skal lette med at identificere de mønstre i dit liv, som udløser stress. Klarhed og bevidsthed giver power allerede fra første session. Du får kort fortalt massevis af konkrete redskaber til at håndtere og mindske din stress; redskaber, som samtidig vil styrke dig i at navigere stressfrit i fremtiden. Blandt andet 12 steps til et stressfrit liv og 8 leveregler for mere nærvær og mindfulness i hverdagen.

  Alt i alt understøtter forløbet dig i at tage ansvar for din situation samt hjælper og støtter dig i nye måder, hvorpå du kan leve et mere fredfyldt og balanceret liv.

 • Coaching

  Coaching er for dig, som ønsker at udfolde dit fulde potentiale, og det kan både være personligt, professionelt eller både og. Du kan gennem coaching opnå dyb personlig indsigt og dermed lære dig selv endnu bedre at kende.

  Alt efter hvad du er optaget af, arbejder vi med at sætte mål, og hvordan du når dem. Det handler bl.a. om at få kortlagt dine forhindringer, se på hvad som motiverer dig, og hvordan du bryder uhensigtsmæssige mønstre. Du får mulighed for at genopdage glemte og/eller uudnyttede ressourcer og bliver bevidst om nye handlemuligheder.

  Det er min overbevisning, at du er eksperten i dit eget liv, og du selv rummer løsningen på dine udfordringer; det gælder blot om at finde den. Jeg er din professionelle sparrings- og samtalepartner, som ikke ”har aktier” i din problemstilling. Det betyder, at jeg kan stille spørgsmål fra et nysgerrigt og åbent perspektiv med det formål at få dig til at se din situation udefra og samtidig gør dig i stand til at finde nye løsninger på en ellers fastlåst udfordring.

  I coaching arbejder vi ikke i dybden med fortidens traumer, men fokuserer primært på din nuværende situation og dine ønsker for fremtiden.

 • Walk & Talk

  En enestående mulighed for at kombinere samtaleterapi med motion og bevægelse.

  For nogen kan det virke grænseoverskridende at sidde og samtale i et lille lukket rum, mens vi kigger på hinanden. Et mere uformelt alternativ kan være at gå en tur imens og på enkelt vis inddrage naturens beroligende virkning på nervesystemet i sessionen.

  Min praksis ligger tæt på marker og skov, og på få minutter kan vi være omgivet af naturen. 

  Når vi går, får vi automatisk pulsen op, og forskning viser, at vi på den måde afhjælper bl.a. stress, depression og angst. Kroppen afbrænder stresshormoner som adrenalin og kortisol, hvilket i stedet giver plads til lykkehormoner som endorfiner, serotonin og dopamin.

  Læs evt. mere her om fordelene ved at gå i naturen: 14 fordele ved at gå og 7 grunde til at gå ud i naturen.


 • Online sessioner

  Jeg tilbyder også psykoterapi, stresscoaching og coaching online til dig, som bor langt væk fra min praksis i Gistrup eller har vanskeligt ved at skulle hjemmefra pga. stress og/eller angst. Online sessioner giver dig mulighed for at sidde hjemme i egne trygge omgivelser, og du sparer ligeledes transporttiden frem og tilbage.

  Praktisk info: Jeg bruger platformen Whereby og hjælper dig trygt igennem alt det tekniske. Inden online sessionen sender jeg dig et link, som du klikker på, og derefter kommer du automatisk ind i vores virtuelle møderum.

 • Parterapi

  Parterapi er for jer, som finder det vanskeligt at kommunikere eller måske taler forbi hinanden med efterfølgende skænderier, anklager og/eller tavshed. Måske oplever I manglende intimitet og et dårligt fungerende sexliv. Når hverdagen kører på automatpilot, kan det være vanskeligt at slippe uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, hvilket let fører til konflikter, som slider på parforholdet. 

  I terapien skaber vi tid og rum til nærvær, og i en respektfuld atmosfære ser vi sammen på det, som frustrerer og det, som fungerer i relationen. Igennem temaer som kommunikation, kærlighedssprog, værdier og drømme for fremtiden kan vi belyse bagvedliggende intentioner og herigennem oparbejde større fælles forståelse og accept for hinanden. Fokus er at få bearbejdet krisen og genfinde tilliden, respekten og kærligheden til hinanden, så I efterfølgende står endnu stærkere som par. 

  Vi arbejder på at finde nye handlemuligheder og løsninger, som virker for jer, og derfor vil I få konkrete redskaber og fokuspunkter med hjem hver gang. 

  Parterapi kan også være en hjælp til andre udfordrende relationer som ekspartnere med fælles børn eller forældre og (voksne) børn imellem.

 • Forsamtale

  Gratis

  Pr. telefon

 • Psykoterapeutisk forløb

  4.000 kr.

  5 sessioner

 • Stresscoaching-forløb

  6.500 kr.

  8 sessioner

 • Enkelt session

  850 kr.

 • Walk & Talk

  850 kr.

 • Par-terapi

  1200 kr.

 • En session varer ca. 60 minutter

  Ved eventuelt afbud forventer jeg, du ringer hurtigst muligt og senest 24 timer før din session (undtaget akut sygdom). Ved udeblivelse uden afbud takseres fuld pris for sessionen.